"Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi.. (art.1 ust.1)"

Reklama w serwisie

Kontakt w sprawie reklamy:

ustawaopolicji24.pl@gmail.com