Ustawa o Policji

Aktualna ustawa o Policji (ostatnia aktualizacja: 15-01-2019 r.) uchwalona przez Sejm dnia 6 kwietnia 1990 roku, tekst ujednolicony na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (isap.sejm.gov.pl). Ustawa stanowi organizację i działalność Policji, powołując Policję, zlikwidowała jednocześnie Milicję Obywatelską. Ustawa o Policji składa się z 11 rozdziałów i 158 artykułów. Dyskusje, komentarze i opinie na forum.

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1-3)

Rozdział 2. Organizacja Policji (art. 4-13b)

Rozdział 3. Zakres uprawnień Policji (art. 14-22)

Rozdział 3a. Bandera i znaki rozpoznawcze (art. 22a-22b)

Rozdział 4. (uchylony)

Rozdział 5. Służba w Policji (art. 25-46a)

Rozdział 6. Korpusy i stopnie policyjne (art. 47-57)

Rozdział 7. Obowiązki i prawa policjanta (art. 58-87)

Rozdział 8. Mieszkania funkcjonariuszy Policji (art. 88-98)

Rozdział 9. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów (art. 99-131)

Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów (art. 132-145)

Rozdział 10a. Kontyngenty policyjne wydzielone do realizacji zadań poza granicami państwa (art. 145a-145g)

Rozdział 10b. Realizacja wspólnych działań na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 145h-145i)

Rozdział 10c. Punkty kontaktowe wymiany informacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajowe biuro do spraw odzyskiwania mienia (art. 145j-145k)

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 146-158)