"Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi."
REKLAMA

Ustawa O Policji

Tekst jednolity ustawy o Policji 2016 (ostatnia aktualizacja: 25.05.2016 r.) uchwalonej przez Sejm 6 kwietnia 1990 roku stanowiącej organizację i działalność Policji. Ustawa powołując Policję, zlikwidowała jednocześnie Milicję Obywatelską. Ustawa o Policji składa się z 11 rozdziałów i 158 artykułów. Dyskusje, komentarze i opinie na forum.

REKLAMA