"Tworzy się Policję służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi.. (art. 1)"

Ustawa o Policji 2019

Aktualna ustawa o Policji (ostatnia zmiana: 05-04-2019 – Dz. U. 2019 poz. 15) uchwalona przez Sejm 6 kwietnia 1990 roku, tekst jednolity na podstawie Internetowego Systemu Aktów Prawnych (www.isap.sejm.gov.pl). Ustawa o Policji stanowi organizację i działalność Policji, składa się z 11 rozdziałów i 158 artykułów.

Rozdział 1. Przepisy ogólne (art. 1–3)

Rozdział 2. Organizacja Policji (art. 4−13b)

Rozdział 3. Zakres uprawnień Policji (art. 14−22)

Rozdział 3a. Bandera i znaki rozpoznawcze (art. 22a−22b)

Rozdział 4. (uchylony)

Rozdział 5. Służba w Policji (art. 25−46a)

Rozdział 6. Korpusy i stopnie policyjne (art. 47−57)

Rozdział 7. Obowiązki i prawa policjanta (art. 58−87)

Rozdział 8. Mieszkania funkcjonariuszy Policji (art. 88−98)

Rozdział 9. Uposażenie i inne świadczenia pieniężne policjantów (art. 99−131)

Rozdział 10. Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna policjantów (art. 132−145)

Rozdział 10a. Kontyngenty policyjne wydzielone do realizacji zadań poza granicami państwa (art. 145a−145g)

Rozdział 10b. Realizacja wspólnych działań na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej (art. 145h−145i)

Rozdział 10c. Punkty kontaktowe wymiany informacji z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz krajowe biuro do spraw odzyskiwania mienia (art. 145j−145k)

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe (art. 146−158)